Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


POVINNÉ DNA PROFILY

Na základě usnesení Volební Členské schůze, která se konala dne 24. 3. 2012, jsou povinné DNA profily všech nově bonitovaných jedinců plemene Coton de Tuléar. Toto usnesení přichází v platnost od 25. 3. 2012. Tímto se rozšiřuje povinnost majitele každého bonitovaného jedince kromě povinného oftalmologického vyšetření a vyšetření Luxace patelly doložit i protokol s výsledkem DNA profilu. Doporučujeme odevzdávat fotokopie protokolů vyšetření při bonitacích a majitel bonitovaného jedince bude vlastníkem originálu.

Upozorňujeme, že dle řádů FCI a ČMKU a usnesení Volební Členské schůze veškeré odběry genetických vzorků může provádět pouze veterinární lékař, který tuto skutečnost musí potvrdit na žádance nebo průvodním potvrzení o odběru.

Provádění DNA profilů dle normy ISAG je domluveno s akreditovanou laboratoří Genomia v Plzni:

  • Cena DNA profilu u 1 vzorku pro člena klubu: 950 Kč.
  • Cena DNA profilu v případě zaslání 5 vzorků a více pro členy klubu: 860 Kč (vzorky nemusí být od stejného majitele).
  • Cena DNA profilu u 1 vzorku pro nečlena klubu se řídí aktuálním ceníkem laboratoře.
  • V objednávce uveďte, že jste členem klubu. V opačném případě vám může být účtována cena dle standardního ceníku laboratoře.
  • Pro provedení DNA profilu laboratoř upřednostňuje jako vzorek krev, je však možné zaslat i stěr sliznice - ten však musí být proveden na stěrovém kartáčku dodaném laboratoří.
  • Z jednoho vzorku je zároveň možné zažádat i o další DNA testy, které laboratoř provádí. V takovém případě je cena za provedení DNA profilu 860 Kč bez ohledu na počet zaslaných vzorků.
  • Bližší informace najdete na stránkách laboratoře, nebo ve smlouvě uzavřené s laboratoří Genomia, s. r. o.

Upozorňujeme, že na základě smlouvy s laboratoří Genomia a na základě rozhodnutí členské schůze z 10. 6. 2012 nebudou klubem akceptovány DNA profily, které byly provedeny jinou laboratoří!!!

V případně nejasností doporučujeme kontaktovat poradce chovu (poradce@klubcoton.cz, 605 879 215, 469 697 096).
Dle dohody s panem MVDr. Beránkem je o odběr vzorků na DNA profil možné požádat současně s vyšetřením na PRA a luxace patelly. Pan MVDr. Beránek zajistí odebrání i odeslání vzorku do zvolené laboratoře. Cenu za testaci majitel hradí přímo laboratoři. Výsledek testace obdrží majitel.


Kontakt na MVDr. Jiřího Beránka

MVDr. Jiří Beránek
veterinární klinika - speciální pracoviště pro choroby oční
Husova 477, 530 09 Pardubice
tel. 466 262 914 nebo 603 272 796

Pan MVDr. Beránek dojíždí i např. do této veterinární kliniky v Praze: Veterinární klinika pro malá zvířata, Kolmá 12, Praha 9, tel. 284 81 0471

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz