Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


DĚDIČNÉ OČNÍ VADY - PRA

V posledních několika letech se zájem chovatelů a chovatelských klubů obrací stále více na problematiku zdraví a dědičnosti zdraví psů. Vizitka zdravého jedince a chovu, nezatíženého dědičnými onemocněními, se stává prestižní záležitostí. Veterinární lékaři, specializující se na ortopedii, ve spolupráci s chovatelskou veřejností postupně vytvořili systém kontroly a prevence plemenitby před exploatací pohybovými potížemi DKK (dysplazie kloubu kyčelního) a případně DKL (dysplazie kloubu loketního). Stejně tak je metodicky rozpracován a u řady plemen již v praxi aplikován diagnostický a zároveň ozdravný program dědičných očních vad. Jde o celou škálu posloupných vyšetření, která hodnotí nejen vlastní bulbus, ale nejdříve polohu a stav očních víček, uložení řas, činnost slzného aparátu a stav spojivky. Dále se pak pátrá po vadách rohovky a duhovky, u některých plemen se posuzuje tlak nitrooční tekutiny. Důležitá je kontrola polohy a transparence čočky i stavu sklivce. Bonbónkem na závěr je důkladné vyšetření očního pozadí, tedy sítnice a optického disku. Výsledky tohoto důkladného vyšetření jsou zaznamenány do protokolu. Jako doklad o tomto vyšetření obdrží majitel na některých pracovištích navíc fotodokumentaci té části oka, která se u daného plemena nejvíce sleduje pro predispoziční výskyt defektů, nebo dokument změny, která byla na bulbu diagnostikována. Ten pak slouží zejména jako objektivní doklad a informace pro majitele o výsledku vyšetření, ale také případně k možnosti posouzení dynamiky vývoje změny, protože celá řada onemocnění prodělává v závislosti na věku určitý vývoj a pro správnou a přesnou diagnostiku jsou to velmi cenné informace pro posuzujícího lékaře. Fotodokumentace je také cennou pomůckou při předávání si zkušeností mezi jednotlivými posuzovateli a také při kvalifikování tzv. sporných případů.

Zmíněný protokol je předepsán ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) a na jeho používání vždy v dvojjazyčné verzi (národní a anglická) a na propracování se podíleli přední evropští oftalmologové s zástupci národních chovatelských klubů. Najdete na něm nejen data posuzovaného zvířete včetně jeho identifikace, nacionálie majitele, ale zejména dokonale popsaný výsledek podrobného vyšetření obou očí a adnex (víček a orgánů k očím přidružených). V spodní části je řada geneticky fixovaných onemocnění, u nichž je označen rezultát vyšetření s následujícími možnými variantami:

A. Prostý specifických znaků DOV
B. Nejasný - zvíře vykazuje změny, ne však specifické pro dané onemocnění
C. Není prostý - nacházíme specifické změny pro dané onemocnění
D. Není dočasně prostý - zvíře vykazuje menší specifické změny, diagnózu potvrdí další rozvoj onemocnění, doporučujeme opakované vyšetření nejdříve za 6 měsíců.

V dolním levém rohu pak je vyznačeno pracoviště, které vyšetření provádělo. Tento protokol je schválen Komorou veterinárních lékařů ČR a v České republice jej používá skupina veterinárních lékařů, specializujících se na posuzování DOV, jejíž členové byli řádně přezkoušeni za přítomnosti vedoucího představitele ECVO prof. Bernharda Spiesse a jsou oprávněni k certifikování zvířat v oblasti geneticky přenosných vad. Předsedou skupiny je MVDr. Jiří Beránek (Pardubice), členy MVDr. Petr Staňa (Ostrava), MVDr. Petr Raušer (Brno) a MVDr. Pavla Trnková (Brno). Ti se podílejí na vytváření selekčních programů pro jednotlivé chovatelské kluby ČMKU a jsou u zrodu systémového vyšetřování predisponovaných plemen. Tak, aby bylo vyšetření přístupno co největšímu množství chovatelů, bude probíhat průběžně certifikování i dalších lékařů, specializujících se na oftalmologii. Snaha pokrýt regionálně republiku vyúsťuje i v možnost provádění těchto vyšetření i na velkých výstavách, svodech a klubových akcích, pokud k tomu v místě budou vytvořeny náležité podmínky.

Tzv. plemenná predispozice znamená, že každé plemeno je postiženo jiným dědičným očním onemocněním jak po stránce lokalizace, tak po stránce věku. V praxi to znamená, že vyšetřující lékař, specialista na dědičné oční choroby, musí znát zatížení jednotlivých plemen, tedy jaké vady se u nich vyskytují, ale také v jakém věku. Řada vad je na stáří jedince značně závislá. Např. vyšetřujeme-li šeltie či kolie na CEA - anomálie oka kolií, musíme je vyšetřit do stáří 6-8 týdnů. Pokud to neprovedeme u takto malých štěňat, obraz se ve vyšším věku postupně mění a diagnostika není objektivní. Také nejznámější postižení sítnice, progresivní retinální atrofie - PRA, lze pozorovat s nástupem klinických změn u různých plemen v různém věku. Tuto problematiku plemenné predispozice sleduje neprofitární organizace CERF (Canine Eye Registry Foundation), která od roku 1974 mapuje výskyt geneticky fixovaných očních onemocnění u jednotlivých plemen a jejich nástup v závislosti na věku jedince. Také v Evropě se konají pravidelná setkání představitelů chovatelů, tedy Kennel klubů a zástupců oftalmologických škol. Jedno takové proběhlo letos v únoru v švédském Stockholmu a na programu bylo i ujednocení právě systému genetické prevence očních vad. Na základě těchto informací jsou vytipovávána plemena, predisponovaná pro výskyt dědičných očních vad a s chovateli jsou konzultovány tzv. selekční programy. Podle výskytu onemocnění je v nich jasně řečeno jaká je incidence vady v daném plemeni, jak ji lze diagnostikovat, v jakém stáří vyšetřovat a jak často lze doporučit sledovat její vývoj. Proto se Chovatelská komise ČMKU dohodla s KVL ČR na spolupráci při kontrole dědičných očních onemocnění. Tuto spolupráci na straně kynologů koordinuje RNDr. Vladan Pecha, člen CHK ČMKU, a na straně veterinárních lékařů MVDr. Pavla Trnková, členka Komise posuzovatelů DOV KVL. Úzce spolupracují s veterinárními lékaři, specialisty na dědičné oční vady a jedním jejich úkolem je informovat jednotlivé chovatelské kluby ČMKU a pomoci jim s přípravou podkladů pro ozdravení chovů. K tomu by mělo sloužit setkání s členy chovatelských klubů ČMKU plánované na neděli 22.dubna 2001. Uskuteční se na akademické půdě Vysoké školy veterinární FVL VFU v Brně a slibujeme si od něj, že vnese mnoho cenných informací do chovatelských řad a že tak vznikne úzká spolupráce veterinárních lékařů, posuzovatelů dědičných očních vad s chovatelských kluby ČMKU. Cílem této aktivity je zvýšení prestiže české kynologie, kdy bude dáván důraz nejen na kvalitní exteriér ale i na zdravotní stav.


MVDr. Jiří Beránek, RNDr. Vladan Pecha
(duben 2001)OFTALMOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ NA PRA U COTON DE TULÉAR V ČR

Na základě rozhodnutí členské schůze, která se konala dne 26. 8. 2006, bylo dle návrhu poradkyně chovu rozhodnuto o povinném oftalmologickém vyšetření na PRA.

Toto vyšetření provádí pan MVDr. Jiří Beránek, veterinární klinika, specializované pracoviště pro choroby oční, Husova 477, 530 09 Pardubice, tel. 466 262 914 nebo 603 272 796.

Pan MVDr. J. Beránek dojíždí i na další veterinární kliniky, např. do Prahy. V Praze se můžete objednat na toto vyšetření a to na: Veterinární klinika pro malá zvířata, Kolmá 12, Praha 9, tel. 284 81 0471.

Vyšetření na PRA se bude odevzdávat při bonitaci, tak jako vyšetření na luxaci čéšek. Opakovat se bude v 7 letech věku jedince s tím, že pokud by byl některý jedinec vyšetřen jako PRA positivní, může poradce chovu nařídit okamžité vyšetření jeho rodičů.

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz