Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


LUXACE PATELLY (ČÉŠKY)

V naší praxi se setkáváme s případy, kdy přijde majitel psa, nejčastěji malého plemene, a hlásí: ,,Pane doktore, ten náš Ben chodí naprosto normálně, ale jsou chvíle, kdy běží jen po třech a čtvrtou nohu nepoužívá. Po chvíli je opět v pořádku a peláší si dál po čtyřech. Nevíte, co by to mohlo být?“ A právě tato slova jsou pro nás signálem, že by se mohlo jednat o vrozenou luxaci čéšky.

Vrozenou luxací čéšky jsou nejčastěji postižena trpasličí a malá plemena do hmotnosti 9kg. Mezi plemena s největším rizikem výskytu této vady patří: yorkshirský teriér, čivava, střední, trpasličí a toy pudl a patří mezi ně i coton. Mnohem více než psi-samci jsou postiženy feny. Postiženy také bývají zpravidla obě nohy, ovšem každá může být postižena rozdílně silně.

Tato vada je považována za dědičnou. Vzhledem k tomu, že na vytvoření kolenního kloubu se podílí celá řada anatomických struktur i luxace patelly může být způsobená celou řadou různých abnormalit. Toto je důkazem toho, že vada je polygenně ovlivněna, tedy mnoha geny, které kódují jednotlivé struktury kolene.

Čéška je nedílnou součástí kolenního kloubu, který je tvořen kostí stehenní a kostí holenní. Ve svislé ose tohoto kloubu se právě pohybuje čéška, která zde sehrává důležitou úlohu v mechanismu natažení kolene. Na čéšku se totiž upínají svaly natahující koleno. Protože pánevní končetiny jsou motorem těla při pohybu, jakékoliv abnormální uspořádání může narušit stabilitu kolene, a to ve svém důsledku vede k různým abnormalitám chůze.

Nejčastěji popisované změny proporcí těla v souvislosti s luxací čéšky se vyvíjejí v důsledku toho, že postižená zvířata nemohou řádně natáhnout kolenní kloub. Jedinci s vadou mají deformované pánevní končetiny (postoj do O), hrbí se a jejich prsty mohou být vytočeny směrem dovnitř.

Vlastní luxace čéšky nemusí způsobovat okamžité kulhání, ale postupem času a v důsledku abnormalit se vyvinou artrotické změny na kloubu a může dojít k objevení se klinických příznaků jako kulhání, bolestivost atd.

Tato vada je prokazatelná jednoduchým klinickým vyšetřením, není potřeba zvíře uspávat či rentgenovat. Rozlišujeme 4 stupně luxace čéšky, podle klinických příznaků a podle nálezu při vyšetření. V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji pozorované klinické příznaky jednotlivých stupňů luxace patelly a klinické nálezy korespondující s jednotlivými klasifikačními stupni této vady.

Z uvedeného je jasné, že vlastní vyšetření luxace patelly není náročné a je lehce proveditelné, aniž by byl nějakým způsobem zatížen organismus (např. narkózou). Jedná se tedy o dědičnou vadu, která může být jednoduše detekována a patřičným selekčním programem z populace eliminována, protože jen geneticky zdravý jedinec je zárukou další generace zdravých psů.

KLASIFIKACE KONGENITÁLNÍ LUXACE PATELLY
Stupeň luxace Klinické příznaky Nález vyšetření
0 Žádné Patella nemůže být luxována
1 Náhodné zakňučení, obvykle žádné Patella může být luxována manuálně, návrat zpět okamžitě.
2 Krátké periody kulhání a bolesti Je-li patella luxována, vrátí se zpět jen je-li končetina v extenzi nebo po vnější rotaci tibie amanuálním tlaku.
3 Časté kulhání a bolestivost Patella je vrácena zpět na místo jen manuálním tlakem. Reluxace je okamžitá.
4 Neustálé kulhání a bolestivost,
končetina do oblouku
Patella nemůže být vrácena zpět do trochleárního žlábku ani manuální silou.

MVDr. Roman KvapilVYŠETŘENÍ NA LUXACE PATELLY U COTON DE TULÉAR V ČR

Od 1. 1. 2002 je povinností majitele jedince plemene Coton de Tuléar předložit „Protokol o vyšetření zvířete na luxaci čéšky“ při bonitaci. Bez tohoto vyšetření nemůže jedinec plemene Coton de Tuléar vstoupit do chovu.

Dle porady s veterinárními lékaři nebude omezení v chovnosti pro jedince s výsledkem hodnocení luxací čéšek 1/1, 0/1, 1/0.

Seznam veterinárních lékařů, kteří jsou specialisti v oboru posuzovatelů luxací pately můžete najít na internetových stránkách Komory veterinárních lékařů ČR.

Náš klub uznává vyšetření i od MVDr. Jiřího Beránka, veterinární klinika - specializované pracoviště pro choroby oční, Husova 477, 530 09 Pardubice, tel. 466 262 914 nebo 603 272 796.

Pan MVDr. J. Beránek dojíždí i na další veterinární kliniky, např. do Prahy. V Praze se můžete objednat na toto vyšetření a to na: Veterinární klinika pro malá zvířata, Kolmá 12, Praha 9, tel. 284 81 0471.

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz