Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


STANDARD PLEMENE COTON DE TULÉAR

PŘEKLAD: Paní Michele Chauliac-Schneider

ZEMĚ PŮVODU: Madagaskar

PATRONÁT: Francie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PŮVODNÍHO STANDARDU: 25.11.1999

POUŽITÍ: Společenský pes.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 9 - společenští psi a psi pro doprovod, Sekce 1.2 – Coton de Tuléar, bez zkoušek z výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Psi plemene Coton de Tuléar byli importováni do Francie již dlouho před oficiálním uznáním tohoto plemene v roce 1970; tam si tento nově příchozí pes z Madagaskaru rychle získal místo na vrcholu mezi společenskými psy. Dnes je rozšířen po celém světě.

CELKOVÝ VZHLED: Malý společenský pes s dlouhou bílou srstí vatové struktury srsti, kulatých tmavých očí a inteligentního výrazu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

  - poměr kohoutkové výšky k celkové délce těla činí 2 : 3
  - poměr délky hlavy k délce těla činí 2 : 5
  - poměr délky lebky k délce tlamy činí 9 : 5

CHOVÁNÍ / POVAHA: Psi tohoto plemene jsou veselé povahy, vyrovnaní a velmi přívětiví k ostatním psům i lidem; jsou schopni dokonale se přizpůsobit každému životnímu stylu. Povaha psů plemene Coton de Tuléar je jedním z nejdůležitějších charakteristických znaků plemene.

HLAVA:Krátká, při pohledu shora trojúhelníková.

MOZKOVNA:

  Lebka: Při pohledu zepředu lehce klenutá; v poměru k délce velmi široká; nadočnicové oblouky málo vyvinuté; lehce naznačená čelní rýha; týlní hrbol a hřeben týlní kosti málo vyjádřen; jařmové oblouky dobře vyvinuté.
  Stop: Málo zdůrazněný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST HLAVY:

  Nosní houba: Nasazena v prodloužení hřbetu nosu; černá; hnědá barva se toleruje. Dobře otevřené nosní otvory.
  Hřbet nosu: Rovný.
  Pysky: Tenké, pevně přilehlé; pigmentované v barvě nosní houby.
  Čelisti / zuby: Dobře vyrovnané zuby; nůžkový skus, klešťový skus, nebo obrácený nůžkový skus (těsně přiléhající předkus), zuby musejí být v kontaktu; chybění PM 1 (první premolár) se nepenalizuje; na M3 se nebere zřetel.
  Líce: Suché.
  Oči: Spíše kulaté, tmavé, živé, široko od sebe posazené; okraj víček je dobře pigmentovaný, podle barvy nosní houby černý nebo hnědý.
  Uši: Visící, trojúhelníkové, nasazené vysoko na lebce, na konci tenké; jsou neseny přilehlé k líci a dosahují až ke koutku tlamy; jsou pokryty bílou srstí, nebo srstí se stopami světle šedé (směs bílých a černých chlupů budí dojem světle šedé), nebo se žlutavým nádechem (směs bílých a plavých chlupů budí dojem světle plavého nádechu).

KRK: Dobře osvalený, lehce klenutý; dobře nasazený; poměr šíje k tělu činí 1 : 5; těsně napjatá kůže bez náznaku laloku.

TRUP:

  Celkově: Horní linie velmi lehce konvexní; délka psa přesahuje jeho výšku.
  Kohoutek: Málo vyjádřený.
  Hřbet a bedra: Pevný hřbet; horní linie lehce klenutá; bedra dobře osvalená.
  Záď: Šikmá, krátká a svalnatá.
  Hrudník: Dobře vyvinutý, dosahující až k loktům, dlouhý; žebra dobře klenutá.
  Dolní linie a břicho: Vtažené, ale nepůsobí jako chrtí.

OCAS: Nízko nasazen v prodloužení páteře.

  - V klidu dosahuje až k hleznům; špička lehce zvednutá.
  - V pohybu nesen „vesele“ (zahnutý nad hřbet, špička ukazuje směrem k týlu, kohoutku, hřbetu, bedrům). U psů s bohatým osrstěním může špička ocasu ležet na hřbetě nebo bedrech.

KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:

  Celkový vzhled: Hrudní končetiny stojí svisle.
  Plece a nadloktí: Šikmo uložené lopatky, plece svalnaté; úhel mezi lopatkou a pažní kostí činí zhruba 120°; délka pažní kosti odpovídá délce lopatky.
  Předloktí: Úhel mezi pažní a vřetenní kostí činí zhruba 120°; předloktí jsou postavena svisle a vzájemně rovnoběžná; jsou dobře osvalená a dobré síly kostry; délka předloktí odpovídá délce pažní kosti.
  Zápěstní kloub: Je prodloužením předloktí.
  Přední nadprstí: Silné; při pohledu ze strany velmi lehce skloněné.
  Tlapky hrudních končetin: Malé, kulaté. Prsty těsně přiléhající a klenuté; polštářky tlap pigmentované.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

  Celkově: Pánevní končetiny jsou postaveny kolmo k zemi; paspárky nejsou žádoucí, ale jejich výskyt se nepenalizuje.
  Stehno: Silně osvalené; úhel pánve ke stehenní kosti činí zhruba 80°.
  Lýtko: Šikmo postavené; se stehenní kostí svírá úhel zhruba 120°.
  Hlezno: Suché, dobře vyjádřené; úhel hlezna zhruba 160°.
  Nárt: Svisle postavený.
  Tlapky pánevních končetin: Jako u hrudních končetin.

POHYB: Lehký a volný, nepříliš prostorný; v pohybu zůstává horní linie rovná, nepruží.

KŮŽE: Jemná, dobře napjatá na celém těle; je růžová a může být pigmentovaná.

OSRSTĚNÍ

  Srst: Jak sám název plemene napovídá, jedním z důležitých znaků plemene je jeho srst: je velmi jemná a hebká, podobná chmýří bavlny, nikdy není tvrdá ani drsná. Srst je hustá, bohatá a smí být lehce zvlněná.
  Barva: Základní barva bílá. Stopy světle šedé (směs z bílých a černých chlupů) nebo nádech plavé (směs z bílých a plavých chlupů) jsou povoleny na uších. Na ostatních částech těla se takové stopy tolerují, pokud neruší celkový bílý dojem srsti. Nevyhledávají se však.

VELIKOST A HMOTNOST
Kohoutková výška:

  Pes: 26 až 28 cm, s tolerancí 2 cm nad a 1 cm pod tuto míru
  Fena: 23 až 25 cm, s tolerancí 2 cm nad a 1 cm pod tuto míru
Hmotnost:
  Pes: 4 až maximálně 6 kg
  Fena: 3,5 až maximálně 5 kg

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky.

VÁŽNÉ VADY:

  - Mozkovna: Plochá, nebo příliš klenutá; štíhlá lebka.
  - Tlama: Disproporce v poměru mozkovny a tlamy.
  - Oči: Světlé, příliš mandlového tvaru; entropium, ektropium, vypouklé oči.
  - Uši: Příliš krátké, nedostatečně dlouhé osrstění; uši složené dozadu (růžičkové uši).
  - Krk: Příliš krátký, neodsazený od plecí; hubený.
  - Horní linie: Příliš klenutá nebo sedlovitě prohnutá.
  - Záď: Vodorovná, úzká.
  - Plece: Strmé.
  - Končetiny: Vytočené nebo vbočené lokty; sudovitý nebo kravský postoj; strmé úhlení.
  - Srst: Příliš krátká, příliš zvlněná, kadeřavá.
  - Pigmentace: Oční víčka nebo pysky pigmentované jen zčásti, nebo jen světle pigmentované, depigmentovaná nosní houba; příznaky depigmentace ve skvrnách.

VYLUČUJÍCÍ VADY
Celkové nedostatky v typu:

  - Nedostatky v typu (nedostatečně vyjádřené typické plemenné znaky, takže zvíře se svým celkovým vzhledem ostatním psům svého plemene již příliš nepodobá).
  - Velikost a hmotnost mimo standardem předepsané meze a tolerance.

Zvláštní vady:

  - Hřbet nosu: Klenutý.
  - Oči: Silně vystupující s příznaky nanismu; příliš světlé oči, oči nestejných barev.
  - Uši: Zpola nebo zcela vztyčené.
  - Ocas: Nedosahující k hleznu; vysoko nasazený; zcela stočený (tvořící uzavřený kroužek); položený na hřbetě nebo na stehně; ocas rovně vztyčený; ztráta ocasu.
  - Srst: Atypická; kadeřavá, vlněná, hedvábná.
  - Barva: Silně skvrnitá; jakýkoliv náznak černé skvrny.
  - Pigmentace: Naprostá depigmentace očních víček, nosní houby nebo pysků.

Anomálie:

  - Předkus nebo podkus se ztrátou kontaktu zubů; svisle rozházené řezáky.
  - Chybění jiných zubů než PM1; na M3 se nebere zřetel.
  - Agresivní nebo extrémně bojácní psi.

POZNÁMKA: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz