Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


PRIMÁRNÍ HYPEROXALURIE TYP I (PH I) U PLEMENE COTON DE TULEAR

Primární hyperoxalurie (PH) je vzácná autosomálně recesivní porucha metabolismu glyoxalátu u lidí, která byla popsána též u psů (Jansen &Arnesen 1990; Danpure et al. 1991, Vidgren et al. 2012) a koček (Goldstein et al. 2009). Pro onemocnění PH je charakteristické shromažďování oxalátu a následné vysrážení krystalů oxalátu vápenatého, zejména v ledvinách, což vede k progresivnímu selhání ledvin. Pokud je kapacita ledvin k ukládání oxalátu vyčerpána, dochází k shromažďování i v jiných tkáních např. kostech, kloubech, chrupavkách, sítnici a svalech.

Onemocnění PH je způsobeno nedostatečnou funkcí jaterních enzymů alanin-glyoxalát aminotransferázy (AGT, AGXT) nebo enzymu s glyoxalát reduktázovou a hydroxypyruvát reduktázovou aktivitou (GRHPR). Nedostatek těchto enzymů se vyskytuje u 95% případů PH, přičemž nedostatek AGXT vede k závažnější a časnější formě onemocnění označované jako PH I. Nedostatek enzymu GRHPR způsobuje formu PH II.

V souvislosti s onemocněním PH I u plemene Coton de Tulear byla zjištěna mutace c.996G>A v AGXT genu, na úrovni proteinu dochází k záměně aminokyseliny glycinu za serin v pozici 102 (Vidgren et al. 2012). Bylo provedeno testování pro stanovení přítomnosti mutace c.996G>A u finské populace 118 psů plemene Coton de Tulear, u 8,5 % zvířat byla zjištěna mutace v heterozygotním stavu, tzn. klinicky nepostižení přenašeči onemocnění PH. Tato předběžná studie oznámila PH jako příčinu neonatálního úmrtí štěňat plemene Coton de Tulear a doporučila genetické testování chovných jedinců před krytím, aby bylo možné zabránit případnému narození štěňat postižených PH I (Vidgren et al. 2012).

Onemocnění PH I u Coton de Tulear je recesivně dědičné. Psi nesoucí dvě kopie mutovaného genu (P/P) jsou postiženi. Psi nesoucí jednu kopii mutovaného genu nemají žádné vnější příznaky ovlivňující jejich zdraví. V případě krytí dvou heterozygotních (N/P) jedinců bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých (N/N), 50 % potomků přenašečů (N/P) a 25 % zdědí od obou rodičů mutovanou alelu a budou postiženi (P/P) onemocněním PH.Reference:

Vidgren G., Vainio-Siukola K., Honkasalo S., Dillard K, Anttila M., Vauhkonen H.: Primary hyperoxaluria in Coton de Tulear. Animal Genetics, 2012
Jansen J.H. & Arnesen K. (1990) Oxalate nephropathy in a Tibetan spaniel litter. A probable case of primary hyperoxaluria. Journal of Comparative Pathology 103, 79-84.
Danpure C.J., Jennings P.R. & Jansen J.H. (1991) Enzymological characterization of a putative canine analogue of primary hyperoxaluria type 1. Biochimica Biophysica Acta 1096, 134-8.
Goldstein R.E., Narala S., Sabet N., Goldstein O. & McDonough S.P.(2009) Primary hyperoxaluria in cats is caused by a mutation in the feline GRHPR gene. Journal of Heredity 100, S2-7.

Tento článek k tomuto onemocnění byl publikován Zkušební laboratoří Genomia, s. r. o..DNA TESTY NA PH1 U COTON DE TULÉAR V ČR

Klub nemá informace o tom, že by se u nějakého jedince Coton de Tuléar v České Republice toto onemocnění objevilo. Z těchto důvodů je vyšetření na toto genetické onemocnění zatím dobrovolné.


Odkazy na laboratoře provádějící toto vyšetření: www.genomia.cz

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz