Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Klub Coton de Tuléar, z. s.
Člen ČMKU

Sídlo klubu
Klub Coton de Tuléar, z. s.
Eva Šalandová
Píškova 1959
155 00 Praha 5

IČO: 65400534
Číslo účtu: 154672010/0300

Klub Coton de Tulear, z. s. je dobrovolným nezávislým nepolitickým spolkem, pracujícím podle platných předpisů, s vlastní právní subjektivitou. Posláním klubu je sdružovat majitele, chovatele a příznivce plemene psa Coton de Tulear.

Členem klubu se může stát občan (i cizinec) starší 18 ti let, který souhlasí se stanovami a dalšími předpisy klubu a zavazuje se jimi řídit, což stvrzuje zasláním vyplněné evidenční karty člena klubu a zaplacením členských příspěvků. Za zájemce o členství mladší 18-ti let jednají jejich zákonní zástupci. Členství v klubu nevylučuje souběžně členství v jiných i kynologických organizacích.

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz