Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


ČLENSTVÍ V KLUBU COTON DE TULEAR, o. s. - č. 1075

Členem klubu se může stát občan (i cizinec) starší 18 ti let, který souhlasí se stanovami a dalšími předpisy klubu a zavazuje se jimi řídit, což stvrzuje zasláním vyplněné evidenční karty člena klubu a zaplacením členských příspěvků. Za zájemce o členství mladší 18-ti let jednají jejich zákonní zástupci. Členství v klubu nevylučuje souběžně členství v jiných kynologických organizacích. Informace o výhodách členství v našem klubu najdete zde.


Příhlášení do klubu

Členství v klubu vzniká při současném splnění následujících podmínek:

  1. vyplněním evidenční karty
  2. uhrazením členského příspěvku
  3. zasláním vyplněné karty a kopie dokladu o zaplacení na adresu klubu

EVIDENČNÍ KARTA

Vepisovatelná evidenční karta / přihláška ve formátu .doc: zde
Evidenční karta / přihláška ve formátu .pdf: zde


VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Členové z ČR
Nový člen z ČR 600 Kč
Nový člen ze zahraničí 700 Kč
Stávající člen – prodloužení členství * 500 Kč
Člen klubu mladší 18-ti let (s omezenými právy) ** 400 Kč

* Za prodloužení členství se považuje zaslání vyplněné evidenční karty a potvrzení o úhradě členského příspěvku nejpozději do konce února příslušného roku. Pro přihlášení v pozdějším termínu platí podmínky nového člena klubu.

** Členi klubu mladší 18-ti let mají omezená práva - nemají právo hlasovat, volit členy výboru a být volen do výboru. Dle směrnic ČMKU zároveň nesmějí být majiteli chovatelské stanice.

Úhrada členského příspěvku:

  • převodem na účet klubu: 154672010/0300
    (do poznámky uveďte, prosím, své jméno)
  • složenkou na adresu pokladníka klubu: Klub Coton de Tuléar, o. s., Švejdová Müller Ivana, Moskevská 861/78, 101 00 Praha 10.

KONTAKTNÍ ADRESY PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Evidenční karty i potvrzení o úhradě poplatků za členství je možné zasílat:

  • elektronicky na e-mailovou adresu predseda@klubcoton.cz. V takovém případě vždy obdržíte zpět potvrzení o doručení vámi zaslaných podkladů.
  • poštou na adresu sídla klubu: Klub Coton de Tuléar, o. s., Eva Šalandová, Píškova 1959, 155 00 Praha 5

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz