Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


ZDRAVÍ COTON DE TULÉAR

Plemeno Coton de Tuléar se všeobecně řadí mezi plemena, která nejsou větší měrou zatížena závažnými genetickými onemocněními. Sledování zdraví jedinců chovaných v České Republice je nedílnou součástí zvyšování kvality chovu v rámci klubu. Proto je i v zápisním řádu klubu Coton de Tuléar následující ustanovení:

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu se musí dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Do chovu nejsou připuštěni zejména psi a feny, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje.

Následující vyšetření jsou povinná pro každého chovného jedince v České Republice:

Luxace patelly - od 1. 1. 2002
PRA - od 26. 8. 2006

Dobrovolné testy:

Banderova neonatální ataxie - DNA test
CMR2 - Multifokální retinopatie - DNA test
Primární hyperoxalurie typ I (PH I) - DNA test
BAER test na hluchotu


MOŽNÉ VÝSLEDKY DNA TESTŮ

Zdravý jedinec
     N/N - negativní
     N/P - přenašeč

Nemocný jedinec
     P/P - pozitivní

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz