Klub Coton de Tuléar, o. s.

KLUB COTON DE TULÉAR

Česká Republika

        KLUB               CHOV            ZDRAVÍ           KONTAKT       PŘIHLÁŠENÍ 

DOPORUČUJEME


CHOV PLEMENE COTON DE TULÉAR

Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen "ČMKU") je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena.

Zápisní řád KCTU a ČMKU je základní normou pro chov plemen začleněných do ČMKU a plně respektuje chovatelský řád FCI. S chovatelstvím je neslučitelný chov plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy.

Citováno ze zápisního řádu Klubu Coton de Tuléar, o. s.


Témata vybírejte z menu vlevo.

© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu |   [CNW:Counter]   | info@klubcoton.cz